Bijvoorbeeld door de inzet van gezamenlijke besluitvorming –

en het invoeren van patiëntenportalen om de zorginformatie voor de patiënt zelf toegankelijk te maken, of met online informatievoorziening over aandoeningen en behandelingen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Lees meer op Qruxx en in de Transparantiemonitor van het Nivel.