Als “food for tought” berichten wij u over het recente uitvoeringsplan Life sciences 2018-2022 van de provincie Noord Brabant.

BRON heeft input gegeven en we zijn verheugd dat ons gedachtegoed een plaats heeft gekregen in het beleid voor de komende jaren. Onze programma’s Remote Control en Smart Diagnostics hebben directe verbinding met de in het uitvoeringsprogramma genoemde Programmalijn Zorginnovaties sneller naar de markt en de patiënt.

BRON ligt centraal in het door de provincie beoogde zorginnovatie cluster in Brabant om oncologische innovaties uit de medtech en lifetech clusters en elders zo snel mogelijk te ontsluiten voor patiëntgerichte zorg.

Mooier konden we het niet wensen. Het geeft ons een energie boost om in september te accelereren. Het geeft ons het vertrouwen om op te schalen, nieuwe initiatieven op te starten en het netwerk verder uit te breiden om verdere onverwachte combinaties vorm te geven.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Innovatie life sciences & health
Het uitvoeringsprogramma van de Provincie Noord-Brabant is onderdeel van het Economisch Programma Brabant en beschrijft de gebieden waarop de provincie zich de komende periode gaat focussen in de sector life sciences & health.

De provincie noemt als uitdagingen in de zorg: een vergrijzende bevolking, een toename van het aantal chronische zieken, stijgende kosten en een druk op het aantal arbeidskrachten in de zorg.

De sector life sciences & health, waar zowel life sciences als medische technologie toe behoren, vormt een cruciale schakel in het vinden van antwoorden op die uitdagingen.

Twee programmalijnen en de inzet van bestaande instrumenten zijn leidend:

  1. Motor van zorginnovaties:

Ontwikkelen van innovatieve clusters van bedrijvigheid door voort te bouwen op de internationaal leidende technologiepositie van Brabantse kennisinstellingen en bedrijven. Deze clusters gebruikt de provincie voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen voor de gezondheidszorg.

  1. Zorginnovaties sneller naar de markt en de patiënt:

Creëren van grootschalige proeftuinen samen met zorgaanbieders. Mkb-ondernemingen kunnen hier hun innovaties testen, verbeteren en implementeren. En daarmee versneld bedrijvigheid en oplossingen creëren voor de gezondheidszorg in Brabant.

TOMi en BRON veelbelovend
Als voorbeelden van veelbelovende initiatieven in de maak noemt de provincie TOMi en BRON. TOMi vanwege het doel de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te willen verbeteren door slimmer gebruik te maken van de kennis van de arts en de patiënt. Dit in combinatie met beschikbare data (klinische data en moleculaire/imaging data), krachtige IT-oplossingen en slimme algoritmes. En BRON omdat wij zijn gericht  op het sneller ontwikkelen en naar de patiënt brengen van innovaties in de oncologische zorg en onze focus daarbij op het gebruik van data in het zorgproces. Diensten worden ontwikkeld op gebied van therapie op maat, zorg op afstand en patiëntgerichte services voor welzijn en herstel.

Lees hier het volledige Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Innovatie life sciences & health – Provincie Noord – Brabant.

Bron: inhoud en beeld Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 Innovatie life sciences & Health – Provincie Noord -Brabant.