Photo by Lina Trochez on Unsplash

15 partijen: samen beslissen vanzelfsprekend maken –

Patiënten en zorgverleners krijgen concrete tips, vertelt campagnemanager Caroline de Moor op platformuitkomstgerichtezorg.nl. Ze benoemt het doelgroepenonderzoek van Kantar, waaruit blijkt dat er al veel gebeurt, maar dat het nog niet altijd even gemakkelijk gaat.

Lees meer op Qruxx.