BREDA: STARTPUNT VOOR (INTER)NATIONALE UITBOUW

Historie BRON
Eerder zijn in samenwerking tussen een aantal Brabantse zorginstellingen plannen ontwikkeld om te komen tot een oncologie campus. Na een haalbaarheidsstudie geïnitieerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is dit initiatief verder opgepakt door Stichting BRON Campus.

Knooppunt Breda
In de haalbaarheidsstudie is aanvankelijk Breda gekozen als knooppunt voor de plannen van een oncologische campus. Belangrijke criteria voor de keuze waren de reeds aanwezige (farma)bedrijven, zorginstellingen, de aandacht voor zorglogistiek en de aanwezigheid van relevante kennisinstellingen. De aanleg van een compleet nieuw ziekenhuis met oncologie als een van de specialisaties vormde eveneens een belangrijk argument bij de keuze.

In de startfase richt BRON zich op Brabant. Nadat de basis is gelegd wordt de campus uitgebouwd tot een knooppunt met focus op toegepaste oncologiezorg binnen het netwerk van kenniscentra. De ambitie is om uit te groeien tot een campus met (inter)nationale signatuur. Wij zijn een Brabants initiatief met in een internationaal netwerk.

BRON ARCHITECTUUR

Initiatiefnemer Stichting BRON Campus:
de stichting is een privaat initiatief.

Bestuursleden:
G. (Gerard) Tijmes, voorzitter
Tot 2015 voorzitter Raad van Bestuur van het Verbeeten Instituut, Tilburg. Onder zijn leiding werden twee locaties geopend; in Breda nabij het Amphia Ziekenhuis en in ’s Hertogenbosch nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook verhoogde het instituut onder zijn aansturing de kwaliteit en veiligheid significant met als resultaat de gecertificeerde accreditatiestatus, getoetst door NIAZ.
Gerard Tijmes leidde vanuit bestuurs- en managementfuncties een groot aantal transformaties bij zorginstellingen zoals in het UMC Utrecht, Franciscus Rotterdam, HAGA Den Haag en MC Alkmaar. Tevens gaf hij leiding aan het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer.

D. (Dominique) Deguelle, lid
Voormalig directeur bij Cofely Healthcare, Manager in farma Janssen.
Bestuurder Vrienden van het HagaZiekenhuis en verschillende zorginitiatieven in Zuid-West Nederland.

G. (Germt) O. van der Veen, lid
Specialist in netwerken en onderhandelen. Brengt partijen bij elkaar en motiveert hen tot resultaat gedreven samenwerkingen met baten voor iedere partij afzonderlijk en gezamenlijk.

Programmabureau:
is belast is met de strategische agenda, projectfinanciering, de organisatie van evenementen, communicatie en acquisitie/relatiebeheer.
Programmadirecteur: W. (Wiebe) F. Cnossen

Raad van Toezicht:
bestaat uit vertegenwoordigers uit de zorgsector (zorginstellingen en patiëntvertegenwoordigers), overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Adviesraad:
ondersteunt het stichtingsbestuur bij de vaststelling van de portfolio en de voortgang.

P. (Paul) L.T. de Beijer, lid
Tot 2016 Director Asset Management Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Belast met nieuwbouw en vastgoedbeheer, financiën en operatie. Voerde efficiency slagen door bij grote scheepsdiensten en havenbedrijven in Rotterdam en omgeving.

J. (Hans) M. de Regt, lid
Ondernemer en bestuurder bij internationale organisaties met focus op strategie, structurering en innovatie in technische business-to-business markten vaak op het snijvlak van private en publieke samenwerking. Ervaringen onder meer opgebouwd bij Philips, NXP Semiconductors en DEKRA.

Voor de uitvoering van de verschillende doelstellingen van de stichting zijn drie werkmaatschappijen met ieder een specifieke focus ingericht.

BRON Spring
De kennis- en innovatieomgeving waar vraagstellingen geïnventariseerd worden, ideeën gevormd en projecten uitgevoerd en
waar kennis naar participanten, zorgprofessionals en patiënten vloeit.

BRON Delta:
de fysieke infrastructuur voor open innovatie en inspiratie. Hier vloeien vragen, kennis, ideeën en ondernemerschap samen. Op de campus worden de faciliteiten, ondersteunende diensten en testomgevingen beschikbaar gesteld aan het ecosysteem rondom BRON.

BRON Flow:
de ontwikkelunit die onderneemt en die participanten steunt om van start up door te groeien.
Het gaat hier zowel om het ontwikkelen van nieuwe bedrijven als het ondersteunen van bestaande bedrijven bij het zoeken
van nieuwe kanalen.

Stappen in het BRON innovatieproces