BREDA: STARTPUNT VOOR (INTER)NATIONALE UITBOUW

Historie BRON
Eerder zijn in samenwerking tussen een aantal Brabantse zorginstellingen plannen ontwikkeld om te komen tot een oncologie campus. Na een haalbaarheidsstudie geïnitieerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is dit initiatief verder opgepakt door Stichting BRON Campus.

Knooppunt Breda
In de haalbaarheidsstudie is aanvankelijk Breda gekozen als knooppunt voor de plannen van een oncologische campus. Belangrijke criteria voor de keuze waren de reeds aanwezige (farma)bedrijven, zorginstellingen, de aandacht voor zorglogistiek en de aanwezigheid van relevante kennisinstellingen. De aanleg van een compleet nieuw ziekenhuis met oncologie als een van de specialisaties vormde eveneens een belangrijk argument bij de keuze.

In de startfase richtte BRON zich op Brabant. De ambitie is om uit te groeien tot een virtuele campus met (inter)nationale signatuur met de focus op toegepaste oncologiezorg binnen een netwerk van kenniscentra. Wij zijn een Brabants initiatief met een internationaal netwerk.

BRON ARCHITECTUUR

Initiatiefnemer Stichting BRON Campus:
de stichting is een privaat initiatief.

Bestuursleden:
G. (Gerard) Tijmes, voorzitter
Tot 2015 voorzitter Raad van Bestuur van het Verbeeten Instituut, Tilburg. Onder zijn leiding werden twee locaties geopend; in Breda nabij het Amphia Ziekenhuis en in ’s Hertogenbosch nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook verhoogde het instituut onder zijn aansturing de kwaliteit en veiligheid significant met als resultaat de gecertificeerde accreditatiestatus, getoetst door NIAZ.
Gerard Tijmes leidde vanuit bestuurs- en managementfuncties een groot aantal transformaties bij zorginstellingen zoals in het UMC Utrecht, Franciscus Rotterdam, HAGA Den Haag en MC Alkmaar. Tevens gaf hij leiding aan het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer.

D. (Dominique) Deguelle, lid
Voormalig directeur bij Cofely Healthcare, Manager in farma Janssen.
Bestuurder Vrienden van het HagaZiekenhuis en verschillende zorginitiatieven in Zuid-West Nederland.

G. (Germt) O. van der Veen, lid
Specialist in netwerken en onderhandelen. Brengt partijen bij elkaar en motiveert hen tot resultaat gedreven samenwerkingen met baten voor iedere partij afzonderlijk en gezamenlijk.

Adviesraad:
ondersteunt het stichtingsbestuur bij de vaststelling van de portfolio en de voortgang.

P. (Paul) L.T. de Beijer, lid
Tot 2016 Director Asset Management Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Belast met nieuwbouw en vastgoedbeheer, financiën en operatie. Voerde efficiency slagen door bij grote scheepsdiensten en havenbedrijven in Rotterdam en omgeving.

J. (Hans) M. de Regt, lid
Ondernemer en bestuurder bij internationale organisaties met focus op strategie, structurering en innovatie in technische business-to-business markten vaak op het snijvlak van private en publieke samenwerking. Ervaringen onder meer opgebouwd bij Philips, NXP Semiconductors en DEKRA.

Programmabureau:
is belast is met de strategische agenda, projectfinanciering, de organisatie van evenementen, communicatie en acquisitie/relatiebeheer.

Programmadirecteur: G. (Gerhard) Mulder
Gerhard Mulder is het prototype van de (medische) wetenschapper die de praktijk heeft opgezocht. Na een carrière aan het VUmc heeft hij (internationale) posities bekleed bij Organon, Crucell, TNO, Unilever en een aantal kleinere organisaties, steeds gericht op het verbinden van partijen uit verschillende disciplines.

Stappen in het BRON innovatieproces

[rev_slider alias=”organisatie-bottom” /]