BREDA: STARTPUNT VOOR (INTER)NATIONALE UITBOUW

Historie BRON
Eerder zijn in samenwerking tussen een aantal Brabantse zorginstellingen plannen ontwikkeld om te komen tot een oncologie campus. Na een haalbaarheidsstudie geïnitieerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is dit initiatief verder opgepakt door Stichting BRON Campus.

Knooppunt Breda
In de haalbaarheidsstudie is Breda gekozen als knooppunt voor de plannen van een oncologische campus. Belangrijke criteria voor de keuze waren de reeds aanwezige (farma)bedrijven, zorginstellingen, de aandacht voor zorglogistiek en de aanwezigheid van relevante kennisinstellingen.

De aanleg van een compleet nieuw ziekenhuis met oncologie als een van de specialisaties vormde eveneens een belangrijk argument bij de keuze.

In de startfase richt BRON zich op Brabant. Nadat de basis is gelegd wordt de campus uitgebouwd tot een knooppunt met focus op toegepaste oncologiezorg binnen het netwerk van kenniscentra. De ambitie is om
uit te groeien tot een campus met (inter)nationale signatuur. Wij zijn een Brabants initiatief met in een internationaal netwerk.

BRON ARCHITECTUUR

Initiatiefnemer Stichting BRON Campus: de stichting is een privaat initiatief.
Bestuursleden:
Gerard Tijmes, voorzitter
Dominique Deguelle, lid
Germt O. van der Veen, lid

Raad van Toezicht: bestaat uit vertegenwoordigers uit de zorgsector (zorginstellingen en patiëntvertegenwoordigers), overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Adviesraad: ondersteunt het stichtingsbestuur bij de vaststelling van de portfolio en de voortgang.

Programmabureau: is belast is met de strategische agenda, projectfinanciering, de organisatie van evenementen, communicatie en acquisitie/relatiebeheer.
Programmadirecteur: Wiebe Cnossen

Drie werkmaatschappijen: voor de uitvoering van de verschillende doelstellingen van de stichting zijn er drie werkmaatschappijen met ieder een specifieke focus ingericht.

BRON Spring
De kennis- en innovatieomgeving waar vraagstellingen geïnventariseerd worden, ideeën gevormd en projecten uitgevoerd en waar kennis naar participanten, zorgprofessionals en patiënten vloeit.

BRON Delta:
de fysieke infrastructuur voor open innovatie en inspiratie. Hier vloeien vragen, kennis, ideeën en ondernemerschap samen. Op de campus worden de faciliteiten, ondersteunende diensten en testomgevingen beschikbaar gesteld aan het ecosysteem rondom BRON.

BRON Flow:
de ontwikkelunit die onderneemt en die participanten steunt om van start up door te groeien.
Het gaat hier zowel om het ontwikkelen van nieuwe bedrijven als het ondersteunen van bestaande bedrijven bij het zoeken van nieuwe kanalen.

Stappen in het BRON innovatieproces