ONZE MISSIE

De missie van BRON is om het leven van mensen die geconfronteerd worden met kanker te verlichten. Door de ontwikkeling van oplossingen en kennis sneller beschikbaar te maken voor toepassing vergroten wij het welzijn van patiënten en hun directe omgeving.

Technologie, datawetenschap, preventie, prehabilitatie en re-integratie verbreden de scope van de moderne
oncologiezorg. Door de mogelijkheden van deze competentiegebieden te integreren in het behandelplan ontwikkelt
BRON nieuwe innovaties gericht op zinvolle zorg.

Zorgorganisaties en bedrijven koppelen
BRON Campus koppelt bedrijven en organisaties aan elkaar en ontsluit resultaten uit fundamenteel onderzoek door samenwerking met onderzoeksinstituten.

Snelle doorstroom van kennis
We richten ons op een snelle doorstroom van fundamentele kennis naar de klinische praktijk en oplossingen voor gesignaleerde problemen vanuit patiënten- en medisch perspectief. Belang en welzijn van de patiënt zijn het startpunt.

Ontschotten
De moderne oncologiezorg is complex. Meerdere disciplines zijn noodzakelijk om gezamenlijk oplossingen te ontwerpen die toegevoegde waarde voor de patiënt leveren. BRON Campus brengt die competenties bijeen om de oplossingen te realiseren voert de regie in het co-creatieproces.

Doelen
 Kwaliteit van leven voor patiënten vergroten.

Iedereen heeft toegang tot hoogwaardige zorg.

Toegepaste kennis in de oncologiezorg verspreiden en
versterken.

Kennis sneller beschikbaar maken voor toepassing in
de maatschappij.

Werkgelegenheid stimuleren.

Met wie
BRON werkt samen met patiënten(verenigingen), bedrijven, zorg, overheid, wetenschap, 3D-printerexperts, imagineers, seriousgame specialisten en big data-analisten. In co-creatie realiseren we patiëntgerichte oplossingen.

Kennis delen is essentieel en versterkt tegelijkertijd ieders eigen organisatie is onze overtuiging. Voor fundamenteel onderzoek en kennis zoeken we de samenwerking met academische instellingen en onderzoeksinstituten.

Kansen benutten
Om kansen te benutten moet een complex samenspel van producttoepassing, behandeling en regelgeving overwonnen worden. Dat vergt intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, ziekenhuizen en overheid.

BRON wil hier invulling aan geven, zodat nieuwe kennis sneller naar een maatschappelijke toepassing wordt geleid.

Living labs
Om dit mogelijk te maken wil BRON living labs inzetten. Hier kunnen snel kleinschalige pilots worden opgestart voor directe toepassing

[rev_slider alias=”over-ons-bottom” /]