OVER ONS

Het aantal mensen dat met kanker in aanraking komt groeit. Tegenover deze groeiende groep patiënten staat de zich in steeds hoger tempo ontwikkelende medische en farmaceutische techniek. Genprofilering, DNA-analyse, nano- en immunotechnologie bieden nieuwe kansen.

Om die kansen te benutten moet een complex samenspel van producttoepassing, behandeling en regelgeving overwonnen worden. Dat vergt intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, ziekenhuizen en overheid.

BRON wil hier invulling aan geven, zodat nieuwe kennis sneller naar een maatschappelijke toepassing wordt geleid.

Initiëren, ontwikkelen, realiseren

BRON Campus koppelt bedrijven en organisaties aan elkaar en ontsluit resultaten uit fundamenteel onderzoek door samenwerking met onderzoeksinstituten.

We richten ons op een snelle doorstroom van fundamentele kennis naar de klinische praktijk en oplossingen voor gesignaleerde problemen vanuit patiënten- en medisch perspectief. Belang en welzijn van de patiënt zijn het startpunt.

Doelen:

  • Kwaliteit van leven voor patiënten vergroten.
  • Iedereen heeft toegang tot hoogwaardige zorg.
  • Toegepaste kennis in de oncologiezorg verspreiden en versterken.
  • Kennis sneller beschikbaar maken voor toepassing in de maatschappij.
  • Werkgelegenheid stimuleren.

Ontschotten

De moderne oncologiezorg is complex. Meerdere disciplines zijn noodzakelijk om gezamenlijk oplossingen te ontwerpen die toegevoegde waarde voor de patiënt leveren. BRON Campus brengt die competenties bijeen om de oplossingen te realiseren voert de regie in het co-creatieproces.

Met wie

BRON werkt samen met patiënten(verenigingen), bedrijven, zorg, overheid, wetenschap, 3D-printerexperts, imagineers, serious-game specialisten en big data-analisten. In co-creatie realiseren we patiëntgerichte oplossingen. Kennis delen is essentieel en versterkt tegelijkertijd ieders eigen organisatie is onze overtuiging.

Voor fundamenteel onderzoek en kennis zoeken we de samenwerking met academische instellingen en onderzoeksinstituten.

Projecten

Vragen uit de praktijk of fundamenteel onderzoek zijn aanleidingen voor nieuwe projecten. BRON vertaalt de behoefte naar een waardepropositie en verbindt organisaties om samen innovatie tot een succes te maken.

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk. BRON is een publiek-privaat samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.

Initiëren, ontwikkelen, realiseren

BRON Campus koppelt bedrijven en organisaties aan elkaar en ontsluit resultaten uit fundamenteel onderzoek door samenwerking met onderzoeksinstituten.

We richten ons op een snelle doorstroom van fundamentele kennis naar de klinische praktijk en oplossingen voor gesignaleerde problemen vanuit patiënten- en medisch perspectief. Belang en welzijn van de patiënt zijn het startpunt.

Ontschotten

De moderne oncologiezorg is complex. Meerdere disciplines zijn noodzakelijk om gezamenlijk oplossingen te ontwerpen die toegevoegde waarde voor de patiënt leveren. BRON Campus brengt die competenties bijeen om de oplossingen te realiseren voert de regie in het co-creatieproces.

Projecten

Vragen uit de praktijk of fundamenteel onderzoek zijn aanleidingen voor nieuwe projecten. BRON vertaalt de behoefte naar een waarde propositie en verbindt organisaties om samen innovatie tot een succes te maken.

Doelen:

  • Kwaliteit van leven voor patiënten vergroten.

  • Iedereen heeft toegang tot hoogwaardige zorg.

  • Toegepaste kennis in de oncologiezorg verspreiden en versterken.

  • Kennis sneller beschikbaar maken voor toepassing in de maatschappij.

  • Werkgelegenheid stimuleren.

Met wie

BRON werkt samen met patiënten(verenigingen), bedrijven, zorg, overheid, wetenschap, 3D-printerexperts, imagineers, serious-game specialisten en big data-analisten. In co-creatie realiseren we patiëntgerichte oplossingen. Kennis delen is essentieel en versterkt tegelijkertijd ieders eigen organisatie is onze overtuiging.

Voor fundamenteel onderzoek en kennis zoeken we de samenwerking met academische instellingen en onderzoeksinstituten.

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk. BRON is een publiek-privaat samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.