Photo by Josh Calabrese on Unsplash

Covid-19 onderstreept dat samen beslissen nodig is –

Het werd heel duidelijk dat samen beslissen en goede communicatie veel centraler moeten staan in onze zorg dan nu het geval is, aldus Haske van Veenendaal.