SMART DIAGNOSTICS: begeleiding patiënten is ook een randvoorwaarde voor een
optimaal behandelplan.

SMART Diagnostics richt zich op inrichting van zowel technische detectie van tumoren en diagnose als de begeleiding van de patiënt als randvoorwaarde voor  gezamenlijke besluitvorming voor het optimale behandelplan.

Techniek biedt kansen voor innovatieve diagnose
Automatische beeldherkenning, deep learning, biomarkers en DNA analyse zijn enkele van de technieken die een vroegtijdige, meer nauwkeurige en efficiëntere diagnose mogelijk maken. In het projectplan wordt specifiek gekeken naar de inrichtingsverschillen van het diagnosepad tussen frequent voorkomende tumoren en laag frequent voorkomende tumoren.

Herinrichting nodig vanwege kostenstijgingen
Mede gezien de kosten die voortvloeien uit deze technieken is een herinrichting van het diagnose pad en het bijbehorende business model een voorwaarde voor duurzame toepassing. Tegelijkertijd wordt in het behandelplan therapie op maat (personalised medicine/precision treatment) leidend.

Patiënt informeren en begeleiden
Besluitvorming over de behandeling door de arts alleen verschuift naar gezamenlijke besluitvorming door arts én patiënt over een behandeling die past bij de levenskeuzes van de patiënt. Om hier invulling aan te geven is aandacht nodig voor het informeren en begeleiden van de patiënt om hem/haar in staat te stellen als volwaardige gesprekpartner van de arts de gewenste keuzes te maken.

[rev_slider alias=”projecten-submenu-1-bottom” /]