Veertig procent ‘vergeet’ vergoeding reiskosten –

Patiënten vroegen de kosten voor vervoer naar het ziekenhuis niet terug, terwijl dat wel kan. Zorginstituut Nederland onderzocht het gebruik van de regeling, die onlangs zelfs is verruimd.

Lees meer op Skipr