zorg op afstand werkplezier digitale tools

Aanbevelingen om het tij te keren –

Vooral de afbreuk aan werkplezier en de nog onvoldoende digitale tools vragen aandacht. “Zorg Dichtbij bieden is een verandertraject”, schrijft de gelegenheidscoalitie die het onderwerp onder de loep nam.

Lees meer op Skipr.