ACTUELE THEMA’S

BRON heeft altijd aandacht voor deze actuele overkoepelende thema’s: Patiënt centraal/Patient empowerment, Value Based Health Care en data gedreven zorg.

Kort gezegd: zelfbewuste, mondige patiënten ondersteunen met waardegedreven zorg op basis van persoonsgerichte behandeling en begeleiding.

ZELFBEWUSTE MONDIGE PATIENTEN:
er ontstaan nieuwe eisen aan de inrichting van het zorgsysteem

De emancipatie door de verbeterde communicatiemiddelen, beschikbare informatie en de hogere opleidingsniveaus van de patiënt maken dat nieuwe eisen worden gesteld aan de inrichting van het zorgsysteem.

Behandelplannen worden niet meer opgelegd, deze worden in afstemming met de patiënt vastgesteld. Evenals in de zorgomgeving zijn de behoefte van de individuele patiënt leidend. Aandacht voor preventie en re-integratie vragen om heroriëntatie.

WAARDEGEDREVEN ZORG DOOR INTEGRALE ZORGPADEN:
naadloos samenwerken

Een integraal zorgpad maakt inzichtelijk op welk moment welke specialismen nodig zijn en welke instanties daar een bijdrage in leveren.

Naadloze samenwerking tussen alle betrokken partijen is de enige weg om de waarde van de patiënten centraal te stellen. Het gebruik van een zorgpad verbetert de kwaliteit van zorg omdat er over de grenzen van een organisatie en disciplines heen afspraken worden gemaakt. De zorg is op elkaar afgestemd. Zorgverleners en cliënt weten wie wat doet en wat zij kunnen verwachten.Voor het volgen van de kwaliteit worden PROM’s ontwikkeld (PROM: Patient Reported Outcome Measures).

DATA GEDREVEN ZORG, PRECISIE ZORG:
analyseren en combineren

Het beschikbaar komen van grote hoeveelheden data en het kunnen analyseren en combineren van deze data via algoritmes en lerende systemen biedt nieuwe invalshoeken.

Behandelplannen worden nauwkeuriger vastgesteld en de aandacht wordt verlegd naar meer preventieve en voorspellende methoden van gezondheidszorg. Digitalisering zorgt voor grotere zekerheid middels juiste vastlegging en perfecte opslag en overdracht van bronmateriaal (pathologie). Door het stimuleren van de aanleg van een infrastructuur en het verbinden met data driven initiatieven en standaarden maakt BRON data gedreven zorg voor de aangesloten partners bereikbaar voor toepassing in de klinische praktijk.

[rev_slider alias=”themapagina-bottom” /]