Photo by Clarisse Croset on Unsplash

Ministerie van VWS te weinig oog voor de dominante rol –

van softwarebedrijven in het zorgdomein.  Dit is één van de obstakels voor een verdere uitrol van digitale gegevensuitwisseling in de zorg, zo constateert een ambtelijke reviewgroep in het Gateway Reviewrapport Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Lees meer op Skipr.