Patiënt en hun naasten centraal
BRON Campus wil oncologiepatiënten een nóg betere diagnose,
nóg betere behandeling en nóg betere begeleiding bieden dan nu
mogelijk is. Daarbij staan patiënten – en hun directe omgeving –
centraal.

Concrete projecten
BRON Campus vertaalt hun wensen en behoeften naar concrete
innovatieprojecten. Om die projecten mogelijk te maken brengt
BRON Campus de medische wereld, overheid, wetenschap,
onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar.

Actuele thema’s in de zorg
BRON heeft altijd aandacht voor deze actuele overkoepelende thema’s: Patiënt centraal/Patient empowerment, Value Based Health Care en data gedreven zorg.

Kort gezegd: zelfbewuste, mondige patiënten ondersteunen met waardegedreven zorg op basis van persoonsgerichte behandeling en begeleiding.

Begeleiden en coördineren
BRON Campus begeleidt de inrichting en uitvoering van innovatieprojecten, adviseert over financiering en exploitatie, steunt start ups, gaat voor cocreatie en coördineert de afspraken tussen de partijen in elk project.

Ideeënvorming
Communicatie over alle grenzen heen, het inzetten van Big Data en kunstmatige intelligentie helpen om samen sneller ideeën te kunnen uitwisselen en de oncologiezorg – diagnose, behandeling én begeleiding – nog beter te maken.

[rev_slider alias=”voor-wie-bottom” /]