Praktisch onuitvoerbaar en gevaarlijk –

Dat constateert het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Lees meer op Skipr.