Kras-Driven Lung Cancer. Created by Eric Snyder 2015.

Meer plannen en kritischer zijn op vervolgstappen –

Zorg  bij voorkeur poliklinisch dan met een opname. Er wordt vaker voor radiologie dan voor een operatie gekozen.  Bovenal, ga bij klachten tóch naar de dokter. En houdt contact tijdens behandeling om samen over behandelaanpassingen te beslissen.

Lees meer op Mijn gezondheidsgids

.