Onze missie –

BRON wil het leven verlichten van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Door de ontwikkeling van oplossingen en kennis sneller beschikbaar te maken voor toepassing vergroten wij het welzijn van patiënten en hun directe omgeving.

Hoe wij invulling willen geven aan onze missie hebben wij verwoord in ons  Ontwikkelplan 2018 – 2020. Samenwerken en kennis delen zijn twee kernbegrippen.

Schakel tussen ‘oud denken’ en ‘modern ondernemerschap’
Oplossingen kenmerken zich veelal door de noodzaak van samenwerking tussen meerdere competenties: medisch, technologisch, farmaceutisch, sociaal maatschappelijk, data science en andere.
Samenwerking tussen deze van oudsher verschillende domeinen is niet evident in een nog ietwat conservatieve omgeving als de medische sector. Klassieke besturingsstructuren vormen nog vaak een belemmering om effectief kennis te delen en samen te werken in nieuwe businessmodellen. BRON vormt de schakel tussen ‘oud denken’ en ‘modern ondernemerschap’.

  • BRON inspireert mensen en organisaties om oplossingen te ontwikkelen
  • BRON brengt competenties samen om complexe vraagstukken te ontrafelen.
  • BRON creëert een werkomgeving waar snelheid in valorisatie gestimuleerd wordt om de snelle technologische ontwikkelingen naar de maatschappij te brengen.

Programmalijnen en living labs
BRON start met de uitvoering van drie programmalijnen:

  • SMART Diagnostics: snel van onzekerheid over het vermoeden van kanker naar duidelijkheid. SMART Diagnostics richt zich op de optimale inrichting van dat proces. Met zowel de voorlichting en begeleiding van de patiënt als aandacht voor de technische/analytische/medische zaken.
  • Remote Control / Rapid Response: Technologie maakt het mogelijk patiënten op afstand te volgen. Zowel het bewaken van de juiste werking van apparatuur, het monitoren van medische parameters als het verzamelen van informatie op afstand maakt een herinrichting van de locatie van zorguitvoering mogelijk. Remote control is niet alleen een oplossing voor het structurele personeelstekort in de zorg, het biedt ook oplossingsruimte voor snelle detectie van afwijkingen en het inwisselen van kostbare ziekenhuisbedden voor alternatieven met lagere kosten zoals thuiszorg.
  • (p)ReActivate: bevorderen conditie patiënt

Technische hulpmiddelen (virtual reality, zorgrobots, animaties) en speciaal ingerichte patiëntruimtes verminderen onzekerheid en stress bij patiënten waardoor de effectiviteit van de behandeling toeneemt.

BRON architectuur

  • BRON Spring: de kennis- en innovatieomgeving waar vraagstellingen geïnventariseerd worden, ideeën gevormd en projecten uitgevoerd en waar kennis naar participanten, zorgprofessionals en patiënten vloeit.
  • BRON Delta: de fysieke infrastructuur voor open innovatie en inspiratie. Hier vloeien vragen, kennis, ideeën en ondernemerschap samen.  Op de campus worden de faciliteiten, ondersteunende diensten en testomgevingen beschikbaar gesteld aan het ecosysteem rondom BRON.
  • BRON Flow: de ontwikkelunit die onderneemt en die participanten steunt om van start up door te groeien. Het betreft hier zowel het ontwikkelen van nieuwe bedrijven als het ondersteunen van bestaande bedrijven bij het zoeken van nieuwe kanalen.

BRON Ontwikkelplan ontvangen?
Bent u geïnspireerd geraakt? We ontmoeten u graag. Vraag ons Ontwikkelplan 2018 – 2020 op als start.