Tilburg University en ETZ investeren in We Care, –

een achttal gezamenlijke onderzoeksprojecten. Een ervan focust op gezamenlijke besluitvormingsprocessen rond de patiënt, onder meer hoe  de communicatie tussen artsen en patiënten met een lage socio-economische status te verbeteren is.Empowerment van patiënten staat centraal in de studie.

Lees meer op Qruxx en University.